Witamy!

Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy oraz wdrażamy własne oprogramowanie od 1993 roku. Wykorzystujemy najnowsze technologie informatyczne pamiętając o tym, że to nie my jesteśmy głównymi użytkownikami naszych produktów.

Zadowolenie klienta jest naszym sukcesem.

Aktualności

Czerwiec 11 2014

Nowy klient systemu eORDO - PMWSZ w Opolu

Do grona naszych klientów dołączyła kolejna uczelnia - Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. Jest to kolejna szkoła wyższa która jako system wspomagający zarządzanie uczelnią wybrała eORDO.
Dziękujemy za zaufanie.

Maj 14 2014

Projekt iSylabus został uruchomiony.

Ogólnopolski projekt iSylabus został uruchomiony, zachęcamy wszystkie uczelnie do zapoznania się z jego celami i aktywnego włączenia się do projektu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie iSylabus.pl oraz w odpowiednim rozdziale Ordopedii.

Kwiecień 17 2014

Życzenia Wielkanocne

Korzystając z okazji w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników firmy UNOLD Comp. składam Państwu i Państwa Bliskim życzenia trwałego pokoju i radości płynących z przeżywania Świąt Wielkiej Nocy!

Kwiecień 16 2014

System eORDO wersja 4.0

Wydana została nowa wersja eORDO z numerem 4.0. Wersja jest przystosowana do współpracy z bazą danych PostgeSQL, która ma zastąpić w przyszłości obecnie używaną bazę FireBird.

Marzec 11 2014

iSylabus

Uruchamiamy ogólnopolski projekt iSylabus i zachęcamy również wszystkie uczelnie do zapoznania się z celami projektu i aktywnego włączenia się do projektu. Projekt ma być samodzielny (ale oczywiście jest zsynchronizowany z eORDO). Domyślnie iSylabus będzie działał na zewnętrznym serwerze, co pozwoli uczelniom obniżyć koszty administracji systemem, przy zapewnieniu wszystkich wymaganych poziomów bezpieczeństwa i niezawodności (SSL, Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, itd.).
Bliżej z naszym projektem można zapoznać się w Ordopedii.

Styczeń 8 2014

Nowe funkcje modułu Ankiet 2.0

Ankiety Ewaluacyjne modułu eAnkiet w wersji 2.0 zostały rozbudowane o nowy tryb ankietowania. Do tej pory możliwa była ocena tylko nauczyciela oznaczonego jako 'wpisany do indeksu', natomiast w drugim trybie ankietowania istnieje możliwość oceny wszystkich prowadzących przypisanych do przedmiotu. W celu uruchomienia drugiego trybu 'Ankiet Ewaluacyjnych' prosimy o kontakt z Zespołem eORDO.

Październik 16 2013

Polon 5.0.0

Dostępna jest kolejna wersja modułu POL-on (5.0.0), która:

  • Uwzględnia aktualną specyfikację formatu.
  • Pomija punkty ECTS z kursów przepisanych (w indeksie studenta powinny być oznaczone literą "P" w polu "Uwagi" na zakładce "Kurs".
  • Zawiera poprawioną obsługę daty zarejestrowania studenta na kierunku.
Uczelnie które nie wykupiły abonamentu prosimy o deklaracje zakupu na adres: biuro@eordo.pl.

Wrzesień 5 2013

Centrum Autoryzacji eORDO

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom klientów firma Unold Comp. opracowała Centrum Autoryzacji eORDO. Centrum umożliwia innym aplikacjom autoryzowanie użytkowników (kandydatów na studia, studentów, prowadzących, pracowników) przy pomocy odpowiedniego interfejsu. System eORDO jest z reguły miejscem gdzie najwcześniej trafiają dane o użytkownikach, dane te są również na bieżąco korygowane, dlatego system eORDO ze swoimi aktualnymi danymi o użytkownikach nadaje się bardzo dobrze do pełnienia roli centrum autoryzacji. Wspieramy dwa mechanizmy autoryzacji CAS 2 oraz OAuth 2. W cenie zawarta jest integracja z systemem Moodle. Możliwa jest integracja z innymi systemami np. bibliotecznym itp.

Sierpień 14 2013

Współpraca z systemem antyplagiatowym

Pod koniec września zostanie udostępniony moduł komunikacji z systemem ASAP (Akademicki System Archiwizacji Prac), który jest oferowany przez system antyplagiatowy "plagiat.pl". Oprócz podstawowej funkcji - kontroli antyplagiatowej, system również archiwizuje prace dostarczając wielu użytecznych narzędzi, skierowanych do różnych grup użytkowników (administrator, nauczyciel, student) z możliwością przydzielenia wielu ról (operator, promotor, recenzent, przewodniczący komisji, czytelnik). System umożliwia dostęp do prac innych uczelni. Obecnie ponad 170 uczelni korzysta z systemu "plagiat.pl" w tym jeden z naszych klientów. Pełne wykorzystanie systemu ASAP wymaga integracji z system dziekańskim - w naszym przypadku z eORDO.

Maj 6 2013

Nowe 'Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta' (eBOK)

Od dzisiaj dostępne jest nowe elektroniczne biuro obsługi klienta (eBOK).
W nowym eBOK-u udostępnimy kilka nowych możliwości, m.in. możliwość samodzielnego ustawiania pozycji zgłoszenia w kolejce zadań do realizacji, automatyczne szacowanie czasu realizacji zgłoszenia, bardziej przejrzysty interfejs użytkownika.

Instrukcję do nowego eBOK'a mogą Państwo znaleźć tutaj.

Kwiecień 5 2013

Nowe biuro w Świdnicy

Otworzyliśmy drugie biuro firmy w Świdnicy, przy ul. Westerplatte 72.
Biuro czynne jest w godzinach od 7:00 do 15:00.

Luty 10 2013

Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK)

Aby pomóc w realizacji wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, które są międzynarodowym zobowiązaniem Polski wynikającym z Deklaracji Bolońskiej, postanowień Konferencji w Bergen z 2005 roku (ministrowie szkolnictwa wyższego z wielu krajów) oraz zaleceń Parlamentu Europejskiego z 23 kwietnia 2008 roku, wdrażamy odpowiedni moduł, który pozwala na definiowanie i tworzenie Karty Przedmiotu, udostępniając ją jednocześnie prowadzącym oraz studentom przy pomocy Portalu eORDO Omnis.

Listopad 4 2012

e-Ankiety

Udostępniony został moduł ankiet, który ma wspomagać ocenę jakości kształcenia na uczelni. Moduł pozwala tworzyć m.in. ankiety ewaluacyjne, które są niezbędnym elementem oceny nauczyciela akademickiego, ale może zostać również wykorzystany do przeprowadzania dowolnych ankiet. Ankiety są integralną częścią Portalu eORDO Omnis. Moduł jest jeszcze w wersji rozwojowej.

Luty 29 2012

Nowe moduły w systemach eORDO/Omnis

W ostatnich miesiącach oferta systemów eORDO/Omnis wzbogaciła się o nowe moduły: eAkademik, ePłatności oraz Komunikację SMS.

Dzięki istniejącym w systemie sygnałom możliwa jest integracja komunikacji SMS między wszystkimi modułami. Pozwala to na wysyłanie komunikatów SMS o zdefiniowanej treści do studentów lub kandydatów przy dowolnie zdefiniowanej akcji.

System ePłatności pozwala na integrację systemów eORDO/Omnis z płatnościami on-line co zapewnia błyskawiczne i bezpieczne przelewy dokonywane na konto uczelni przez studentów/kandydatów. Możliwa jest również płatność kartą kredytową.

Największą z dodanych ostatnio nowości jest moduł eAkademik. Pozwala on na kompleksowe zarządzanie domem studenckim w okresie roku akademickiego, a także poza nim (funkcja hotelowa). Oprócz pełnej ewidencji mieszkańców, możliwa jest również ewidencja sprzętu, zarządzanie rezerwacjami, kontrola usterek oraz rezerwacja pomieszczeń. System wspomaga także obsługę podań o miejsce w domu studenckim oraz tworzenie list rankingowych. Dostępne są bogate raporty oraz wydruki, całość integruje się z częścią portalową - Omnis oraz kliencką - eORDO.

Wszystkich Klientów zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt.

Grudzień 1 2011

Nowy adres biura

Z dniem 01.12.2011 zmianie uległ adres naszego biura.

Nowa siedziba znajduje się w budynku TVP (pokój 705A) przy ulicy Karkonoskiej 8. Nowa siedziba to dla naszej firmy nowe możliwości oraz udogodnienia zarówno dla nas jak i dla naszych Klientów. W budynku znajduje się między innymi sala konferencyjna, która ułatwi organizację spotkań, szkoleń i prezentacji.

W związku z przeprowadzką zmianie uległ również nasz numer telefonu. Obecnie mogą się Państwo kontaktować z nami pod numerem +48 71 368 45 71. Pozostałe dane kontaktowe nie uległy zmianie.

Listopad 22 2010

Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego

Przedstawiciele firmy UNOLD Comp. wezmą udział w konferencji "Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego". Konferencja odbędzie się 29.11.2010 w Warszawie.

Udział w konferencji pozwoli nam zaprezentować nasze główne produkty przedstawicielom zainteresowanych uczelni wyższych. Spotkanie będzie również okazją do wymiany informacji i doświadczeń z firmami z branży.

Więcej informacji o wydarzeniu znaleźć można na stronie konferencji.

Październik 15 2010

Przyspieszenie ładowania eORDO

Ze względu na potrzeby naszych Klientów rozpoczęto wprowadzanie szeregu zmian wpływających na jakość i efektywność systemu eORDO. Począwszy od wersji 3.35.0 ukazywać się będą kolejne zmiany pozytywnie wpływające na te aspekty systemu.

Pierwsza modyfikacja związana jest z optymalizacją ładowania danych i przyspieszonym uruchamianiem systemu. W najnowszej wersji proces ten przebiega o wiele efektywniej, co na pewno wpłynie na zadowolenie naszych Klientów.

Marzec 8 2010

Wdrożenia portalu OMNIS

Na kupno portalu OMNIS zdecydowały się już 3 uczelnie (PWSZ w Legnicy, PWSZ w Nysie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Dzisiaj, po wstępnej fazie testów, portal OMNIS został udostępniony wybranej grupie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Marzec 4 2010

Wersja 3.27.1 eORDO

Została udostępniona nowa wersja klienta eORDO - 3.27.1. Pomimo braku zmiany numeru wersji głównej, wersja ta zawiera dwie ważne nowości:

  • Możliwość włączenia kompresji danych pobieranych z serwera. Przy niezauważalnie większym wykorzystaniu mocy obliczeniowej procesora serwera, osiągnięto kilkukrotną kompresję danych, dzięku czemu szybkość pracy z klientem eORDO dla użytkowników korzystających z łącz internetowych o małych przepustowościach powinna zauważalnie wzrosnąć, szczególnie przy niektórych operacjach wymagających przesłania dużej ilości danych.
  • "Uwolniono" okienka klienta eORDO. Obecnie po otworzeniu więcej jak jednego okna z danymi w kliecie eORDO, pojawiła się możliwość (odpowiednie ikonki w prawym górnym rogu okna) układania okien obo siebie, co często może być bardzo przydatne, szczególnie w przypadku konieczności porównania wybranych danych.
Listopad 26 2009

Wersja demonstracyjna eORDO

Została uruchomiona wersja demonstarcyjna klienta eORDO. Wersja pracuje na specjalnie przygotowanej testowej bazie danych i jest ulokowana na firmowym serwerze, więc przeprowadzenie testów jest bardzo proste i ogranicza się do szybkiej, automatycznej instalacji programu klienta eORDO na stanowisku użytkownika. Dostęp do wersji demonstracyjnej jest możliwy po skontaktowaniu się z naszą firmą.

Listopad 15 2009

eORDO Omnis

Wersja portalu eORDO Omnis została udostępniona naszym klientom, oraz wybranym uczelniom. Portal spotkał się z życzliwym przyjęciem. Wstępne zainteresowanie zakupem Portalu wyraziły już 3 uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.

Październik 12 2009

Nowa wersja strony unold.pl

Strona unold.pl doczekała się nowej wersji, która jest następstwem zmian w firmie i jej ciągłego rozwoju.

Mamy nadzieję, że nowy serwis internetowy będzie funkcjonalnym i czytelnym źródłem informacji o naszej firmie i zachęci Państwa do współpracy z nami.

Zapraszamy!

Wrzesień 10 2009

Wersja beta modułu eStudent

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu prac nad wersją beta modułu eStudent Portalu eORDO Omnis.

Portal eORDO Omnis umożliwia Studentom między innymi:

  • wgląd w swój elektroniczny indeks,
  • sprawdzenie i wydruk planu zajeć,
  • wgląd w informacje o prowadzących, zajęciach, salach, itp.,
  • wydruk wzoru wpisu na semestr i innych dokumentów,
  • zamawianie podań poprzez wirtualny dziekanat.

Wersja demonstracyjna wraz z krótkim przewodnikiem została udostępniona naszym Klientom.

Sierpień 3 2009

Zakończona dodatkowa rekrutacja pracowników

W związku z rozwojem firmy do naszego zespołu dołączyli nowi programiści. Mamy nadzieję, że ich praca umożliwi dalszy dynamiczny rozwój naszych produktów, zapewni ich wysoką jakość i przyczyni się do zwiększenia Państwa satysfakcji z naszych usług.

Witamy w zespole i życzymy wielu sukcesów!

Maj 20 2009

Certyfikaty SSL

Informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z firmą Centrum Technologii Internetowych CTI w sprawie wystawiania certyfikatów SSL dla naszych Klientów.

Certyfikaty znajdą zastosowanie przede wszystkim w portalach Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i zapewnią bezpieczną transmisję danych. Dzięki certyfikatom użytkownicy usług świadczonych przez Internet mają pewność, że ich dane są przesyłane bezpiecznie, a usługodawca jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje.

Certyfikat jest wyznacznikiem bezpieczeństwa i profesjonalizmu.

Zachęcamy do współpracy!

Grudzień 8 2008

eORDO 3.0

Szanowni Państwo,

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować o dostępnej już najnowszej wersji eORDO. Nowa wersja systemu to całkowicie zmieniony interfejs użytkownika, mamy nadzieję, że jeszcze bardziej przyjazny i intuicyjny dla Państwa. To także szereg drobnych zmian i modyfikacji, które powinny zwiększyć efektywność pracy z programem. Wersja eORDO 3.0 jest również zgodna z najnowszym systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista.

Październik 13 2008

Otwarcie biura

Chcieliśmy Państwa poinformować o otwarciu biura we Wrocławiu przy ulicy Chełmońskiego 12.